Ons volgende nest

 in het voorjaar van 2023 verwachten we ons volgende nestje

Onze honden zijn in het bezit van de volgende onderzoek uitslagen ,

hd-a ,

ed-0, 

rug, 

spon vrij.

 DM,

 SDCA1 en SDCA2 en von

Willebrand type 1 : vrij.

Gekeurd door een fci keurmeester,

in het bezit van de socialisatie certificaat van de rasvereniging .

Het is raadzaam bij interesse tijdig te reserveren  .